Nordicbank.fi lainanvälityspalvelun yleiset ehdot

HPH Finance Oy ja Nordic Bank Oy ylläpitämä Nordicbank.fi verkkosivusto on riippumaton lainanvälittäjä. Nordicbank.fi verkkosivusto tarjoaa lainanvälityspalvelua jonka kautta tavoitat yhteistyökumppanimme yhdellä lainahakemuksella. Palvelumme avulla pyrimme löytämään sinulle parhaan mahdollisen lainatarjouksen. Palvelun käyttö on Palvelun käyttäjälle (”Lainanhakija”) maksutonta, sillä HPH Finance Oy saa palkkionsa suoraan yhteistyökumppaneiltaan.

Palvelun yhteystiedot:

Nordicbank.fi / HPH Finance Oy /Nordic Bank Oy
[email protected]
Pikk tn 23, Pärnumaa

2 Palvelun kuvaus
Nordicbank.fi on kaupallinen palvelu, joka vastaanottaa ja välittää lainahakemusliidejä yhteistyökumppaneilleen sekä markkinoi lainatuotteita yhteistyökumppaniensa luvalla. Nordicbank.fi saa korvauksen yhteistyökumppaneilleen välitetyistä liideistä.

Nordicbank.fi ei itse toimita varsinaisia lainatuotteita tai tee lainoja koskevia myöntämispäätöksiä. Lainaa koskeva sopimus tehdään lainanhakijan ja lainaa tarjoavan yhteistyökumppanin välille. Nordic Bank Oy / HPH Finance Oy / Nordicbank.fi ei ole lainaa koskevan sopimuksen osapuoli eikä millään tavoin vastuussa lainasta, lainasopimuksesta, lainan myöntämisen aikataulusta, tai mistään muista lainaan liittyvistä velvoitteista ja vastuista.

Nordicbank.fi:n lainatarjonta ei käsitä kaikkia mahdollisia lainatuotteita, joita markkinoilla on saatavilla.

3 Käyttäjän suostumus
Palvelun käyttö on maksutonta käyttäjälle. Käyttäjän tulee olla täysi-ikäinen ja täysivaltainen henkilö, mikäli hän täyttää ja lähettää lainahakemuksen palvelussa.

Käyttämällä palvelua käyttäjä antaa HPH Finance Oy:lle oikeuden käsitellä Nordicbank.fi-palvelussa annettuja käyttäjän henkilötietoja. Palvelussa tietoja käsitellään henkilötietolain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Täyttämällä hakemuksen ja lähettämällä sen käyttäjä hyväksyy, että hänen tietonsa lähetetään HPH Finance Oy:n yhteistyökumppaneille ja häneen voidaan olla yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse.

Käyttäjä suostuu myös siihen, että HPH Finance Oy:n yhteistyökumppanit voivat tarkistaa käyttäjän luottotiedot, työnantajatiedot sekä tehdä puhelinnumerotarkistuksen.

4 Palveluntarjoajan vastuun rajoitukset
Nordicbank.fi pyritään pitämään käyttäjien saatavilla keskeytyksettä, mutta HPH Finance Oy ei ota vastuuta palvelun jatkuvasta toimivuudesta. HPH Finance Oy pidättää oikeuden muuttaa palvelun sisältöä tai sulkea palvelu tilapäisesti ilman ennakkoilmoitusta.

Nordicbank.fi pyrkii tarjoamaan korkealaatuista ja oikeaa tietoa, mutta Nordic Bank Oy / HPH Finance Oy ei vastaa sisällön oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Lainavertailun tulokset ovat vain arvioita. Lopullisen hinnan saat tekemällä hakemuksen lainanantajalle.

Nordic Bank Oy / HPH Finance Oy ei vastaa mistään epäsuorasta vahingosta eikä ole vastuussa missään tapauksessa vahingosta, joka on syntynyt muusta syystä. Palveluntarjoaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat suomalaisesta tai ulkomaalaisesta lainsäädännöstä, viranomaisten toiminnasta, sodasta, lakosta, työsulusta tai muusta vastaavasta tapahtumasta. Tämä koskee myös tilannetta, jossa Nordic Bank Oy / HPH Finance Oy on yllä olevan toiminnan kohteena.

Hakiessasi lainaa on tärkeää, että luotonhakija tarkistaa omien tulojensa tarkan määrän sekä tärkeimmät elinkustannukset, jotta luotonhakija voi laskea itselleen sopivan kokoisen kuukausittaisen maksuerän hakemalleen luoton määrälle. Tähän voi käyttää esimerkiksi Kuluttajaviraston sivuilla annettuja ohjeita omien elinkustannusten arviointiin (www.kuluttajavirasto.fi).

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioista vastaava taho
HPH Finance Oy, PL 41, 00811 Helsinki [email protected]

2. Rekisterin nimi
HPH Finance Oy:n asiakasrekisteri

3. Rekisteröityjen ryhmä
Nordicbank.fi:n kautta lainaa hakevat henkilöt sekä rekisterinpitäjään muussa asiallisessa yhteydessä olevat henkilöt

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja tarvitaan ja niitä käsitellään, jotta HPH Finance Oy voi lähettää lainahakemuksen yhteistyökumppanilleen. HPH Finance Oy käyttää asiakasrekisteriään myös käyttäjille suunnattuun markkinointiin. Käyttäjä voi perua markkinointiviestien vastaanoton joko viestissä olevan peruutusohjeen mukaisesti tai olemalla yhteydessä asiakaspalveluun sähköpostitse [email protected]

5. Rekisterin sisältö
Rekisteri sisältää käyttäjän seuraavat tiedot kokonaisuudessaan tai osittain:

 • Etu- ja sukunimet
 • Henkilötunnus
 • Osoitetiedot
 • Puhelinnumero(t)
 • Sähköpostiosoite
 • Kansalaisuus
 • Siviilisääty
 • Asumistiedot
 • Asepalvelustiedot
 • Tulo- ja menotiedot
 • Työsuhdetiedot
 • Pankkiyhteystiedot
 • Muita myönnettyjä luottoja sekä pankki- ja luottokortteja koskevat tiedot
 • Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
 • Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot

6. Tietolähteet
Tietoja saadaan käyttäjiltä itseltään.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Kohdassa 5 mainittuja tietoja HPH Finance Oy luovuttaa yhteistyökumppanilleen Eone Oy:lle ja LVS Brokers Oy:lle jotka sijaitsevat Suomessa. Tiedot luovutetaan lainahakemuksen käsittelyä varten.

Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi suoramarkkinointitarkoituksiin tai sellaisille tahoille, joilla on lainsäädännön mukaan oikeus tietojen saantiin.

8. Rekisterin suojaus
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

9. Oikeus tarkistaa, korjata ja kieltää henkilötietojen käyttö
Käyttäjällä on oikeus kieltää HPH Finance Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia henkilötietoja markkinointitarkoituksia varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle.

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa HPH Finance Oy:n asiakasrekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. HPH Finance Oy voi itse tai käyttäjän vaatimuksesta oikaista, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.