Koron nousu laskuri

Koron nousu laskuri

Katso, miten korkojen nousu vaikuttaa lainan kuluihin

Korko on rahoituslaitoksen veloittama maksu lainaamastaan rahasta, eli käytännössä korko tarkoittaa rahan hintaa. Korkoon vaikuttaa monia asia, kuten taloudelliset olosuhteet, inflaatio sekä myös lainanhakijan yksilöllinen taloudellinen tilanne. Kun korot nousevat, myös lainojen korot nousevat ja näin lainan kulut kasvavat. Korkojen nousu voi vaikuttaa merkittävästi lainan kuluihin.

Jos sinulla on esimerkiksi 100 000 euron asuntolaina 2 %:n korolla, maksat vuodessa 2000 euroa korkoa. Jos korot nousevat 4 %:iin, maksatkin korkoa vuodessa 4000 euroa. Tällä lisäkustannuksella voi olla suuri vaikutus henkilökohtaiseen talouteesi. Tosin yleensä korko lasketaan lainan jäljellä olevasta pääomasta, eli koron määrä vähenee, kun lainaa lyhennetään.

Tällä sivulla olevalla laskurilla voit kokeilla, miten korkojen nousu vaikuttaa lainaasi. Lisäksi saat tietää, mitkä tekijät vaikuttavat koron nousuun sekä miten voit suojautua korkojen nousulta.

Asuntolainalaskuri

Annuiteettilainassa kuukausittainen maksuerä on samansuuruinen, jos korko ei muutu. Kun viitekorko nousee, maksuerä kasvaa, mutta laina-aika ei pitene.

Tasalyhennyslainassa laina lyhenee aina samansuuruisella summalla, mutta koron osuus pienenee ajan kuluessa, sillä korko lasketaan jäljellä olevasta lainapääomasta. Kun viitekorko nousee, koron osuus maksuerässä kasvaa, mutta laina-aika ei pitene.

Tasaerälainassa maksuerä on aina saman suuruinen. Kun viitekorko nousee, maksuerä ei muutu, vaan laina-aika pitenee. Vastaavasti laina-aika lyhenee, jos viitekorko laskee. Lainan viimeinen maksuerä voi olla suurempi.

V
Laske
Lainalaskelma
Lainan (1.) kuukausierä:

0.00 €

Laina lyhentyy kuukaudessa:

0.00 €

Korko-osuus kuukaudessa:

0.00 €

Laina-aika:

0 vuotta

Korko:

0 %

Jos korko nousee
Lainan (1.) kuukausierä:

0.00 €

Laina lyhentyy kuukaudessa:

0.00 €

Korko-osuus kuukaudessa:

0.00 €

Laina-aika:

0 vuotta

Korko:

0 %

Kuukausierän kasvu:

0 €

Näin käytät laskuria

Nordic Bankin helppokäyttöisellä asuntolainalaskurilla lasket hetkessä, miten koron nousu tai lasku vaikuttaa lainaasi. Voit käyttää laskuria, kun varaudut nykyisen asuntolainasi koron nousuun tai kun suunnittelet lainan ottamista.

Valitse ensin lainan tyyppi: annuiteetti, tasalyhennys tai tasaerä. Suomessa yleisin asuntolainan lyhennystapa on annuiteetti. Kirjoita laskuriin seuraavaksi lainan määrä, eli minkä verran lainaa on vielä jäljellä tai minkä verran aiot sitä ottaa. Korko lasketaan lainan jäljellä olevan pääoman mukaan.

Aseta seuraavaksi viitekorko, marginaali, laina-aika sekä kulut oikeaan kohtaan. Asuntolainoissa käytetään usein 12 kuukauden euriboria. Euribor on euroalueen tärkein viitekorko, joka määritetään päivittäin. Marginaali taas on pankille lainasta maksettava osuus. Se on asiakaskohtainen. Asuntolainoissa se on usein 0,5-1 %. Lainan korko muodostuu viitekorosta ja pankin marginaalista.

Kun kaikki nämä tiedot on syötetty, klikkaa kohdasta ”Laske”, niin saat lainalaskelman näkyviin. Laskelmassa näkyy lainan ensimmäisen kuukausierän koko. Lisäksi siinä on eritelty, kuinka suuri osuus kuukausierästä menee lainan lyhentämiseen ja mikä osuus menee korkoihin. Laskuri näyttää myös laina-ajan sekä koron.

Laskuri laskee myös valmiiksi, miltä kuukausierä näyttää, jos lainan korko nousee neljä prosenttia. Tämän ominaisuuden ansiosta pystyt pohtimaan, kestääkö taloudellinen tilanteesi korkojen nousun. Pystyt suunnittelemaan lainan määrää ja laina-aikaa paremmin omaan tilanteeseesi sopivaksi. Näet samat tiedot lainasta, eli 1. kuukausierän koon ja mistä se muodostuu, laina-ajan sekä koron. Lisäksi laskuri laskee automaattisesti, kuinka paljon kuukausierä on kasvanut prosenteissa.

Mitkä tekijät vaikuttavat koron nousuun?

Korot ovat olleet matalalla vuoden 2008 finanssikriisistä lähtien, koska keskuspankit ovat pitäneet ohjauskorkoa alhaalla, jotta talous pääsisi toipumaan. Koronakriisistä johtuva kysynnän ja tarjonnan epätasapainotila sekä Ukrainan sota käynnistivät inflaation, jota nyt pyritään hillitsemään ohjauskorkoja nostamalla. Suomalaisten asuntolainoissa käytettäviä ohjauskorkoja ei suoraan määrätä keskuspankkien toimesta, mutta ne ohjaavat niitä.

Inflaation taustalla on myös esimerkiksi rahan määrän kasvu, joka johtuu pitkälti siitä, että keskuspankit elvyttivät taloutta voimakkaasti koronakriisin aikana. Lisäksi inflaatioon vaikuttavaa esimerkiksi se, että koronakriisin aikana patoutunut kysyntä on alkanut purkautua. Lisäksi tuotanto on palannut korkeamman kustannustason maihin, ja korkean väkiluvun maissa väki on alkanut keskiluokkaistua, mikä myös kasvattaa kysyntää.

Koron nousu laskuri

Koron nousun vaikutus annuiteettilainaan

Lainatyyppi vaikuttaa siihen, millä tavalla korkojen nousu näkyy asuntolainan kustannuksissa. Useimmiten asuntolainat ovat annuiteettilainoja. Maksuerä muodostuu lainanlyhennyksestä ja korosta. Annuiteettilainassa iso osa maksuerästä koostuu aluksi lainan korosta, mutta kun lainan pääoma pienenee, yhä suurempi osa maksuerästä menee lainan lyhentämiseen. Tämä johtuu siitä, että aluksi lainan määrä on korkeimmillaan ja sen vuoksi myös korkokulut ovat suuret. Laina-ajan lopussa taas korkojen osuus on melko pieni ja laina lyhenee nopeammin.

Annuiteettilainassa maksuerä muuttuu, kun korko muuttuu. Koron nousu vaikuttaa siis annuiteettilainaan niin, että maksuerä kasvaa. Vaikutus ei näy heti, vaan viiveellä. Yleensä asuntolainan korko tarkistetaan kerran vuodessa ja tällöin annuiteettilainan koron nousu siirtyy lainaan. Korkojen nousu ei vaikuta annuiteettilainan maksuaikaan, vaan se pysyy koko ajan samana, vaikka korossa tapahtuu muutoksia.

Mitä jos euribor on miinuksella?

Euribor-korko oli pitkään negatiivinen. Miinuksella oleva euribor tekee lainasta edullisemman, mutta se ei kuitenkaan tarkoita, että laina lyhentyisi itsestään. Jos viitekorko on negatiivinen, lainan korko muodostuu vain marginaalikorosta eli lainan viitekorko on nolla.

Laske koron nousu laskurilla lainan korko netissä

Milloin lainan korko muuttuu?

Korkojen nousu ei näy lainassa heti, vaan viivellä. Lainan korko tarkistetaan säännöllisin väliajoin sen mukaan, mihin viitekorkoon laina on sidottu. Usein suomalaiset asuntolainat on sidottu 12 kuukauden euriboriin, jolloin korko tarkistetaan kerran vuodessa.

Korko muuttuu lainan korontarkistuspäivänä, joka määräytyy sen perusteella, milloin laina on otettu. Oman korontarkistuspäivän voi tarkistaa lainan tiedoista. Jos korko on sidottu 12 kk euriboriin, se tarkistetaan vuoden välein. Jos se taas on sidottu 3 kk euriboriin, korko tarkistetaan 3 kuukauden välein.

Korkojen nousu ennuste 2023

Monien vuosien ajan korot olivat nollatasolla, joten ihmiset ehtivät tottua niihin. Korot alkoivat nousta hurjasti vuonna 2022, ja tämä luonnollisesti säikäytti monen asuntovelallisen ja asunnon ostoa suunnittelevan.

 Korot eivät kuitenkaan ole nousseet 90-luvun kaksinumeroisiin lukuihin, eivätkä asiantuntijoiden mukaan todennäköisesti sellaisiin lukemiin nousekaan.

Korkotasoa ennustetaan tavallisesti vain vuodeksi eteenpäin, sillä tämän jälkeen ennusteen luotettavuus heikkenee selvästi. Jotkut ennustavat, että jos korkojen nousu jatkuisi samaan tahtiin kuin viimeaikoina, euribor olisi vuoden 2023 lopussa 3,9 %. Osa asiantuntijoista taas arvelee, että korot nousevat yli 4 %:iin ja pysyvät sillä tasolla koko vuoden 2023.

Kaikkiin korkojen nousu ei ole vielä ehtinyt osua kunnolla. Monien asuntolaina on sidottu 12 kuukauden euriboriin, ja koron tarkistuspäivä saattaa olla vasta edessä. Vielä on siis aikaa varautua korkojen nousuun. Myös asunnon ostamista harkitsevan pitää nyt varautua siihen, että lainan korko voi olla yli 4 % ainakin seuraavan vuoden ajan, sillä taistelu inflaatiota vastaan jatkuu.

Miten voi varautua korkojen nousuun?

Korkojen nousuun on syytä varautua. Kovin huolissaan ei silti välttämättä tarvitse olla ainakaan asuntolainan suhteen, sillä ennen asuntolainan myöntämistä pankki on tavallisesti tehnyt asiakkaalle stressitestin, jossa testataan, kestääkö asiakkaan talous korkojen nousun. Totta kai henkilökohtaiseen taloudelliseen tilanteeseen vaikuttavat monet muutkin asiat. Esimerkiksi yleinen hintatason nousu sekä polttoaineiden hinnan nousu saattavat vaikuttaa paljonkin omaan taloudelliseen tilanteeseen. Onneksi on monia tapoja, joiden avulla voi varautua korkojen nousuun ja pyrkiä suojautumaan sen vaikutuksilta.

Asuntolainalle korkokatto
Korkojen nousulta voi suojautua ottamalla maksullisen korkokaton. Siinä määritellään raja, jonka yli korko ei voi nousta. Vaikka korot nousisivat tuon rajan yli, sinun lainasi koron nousu pysähtyy sovittuun ylärajaan. Koko lainalle voi asettaa korkokaton tai sitten sillä voi suojata vain osan lainasta. Korkokaton ansiosta pääset hyötymään myös matalasta korkotasosta.

Kiinteäkorkoisen lainan ottaminen
Kiinteäkorkoisessa lainassa maksuerä pysyy aina samana. Kiinteä korko vähentää lainaajan riskiä ja parantaa ennakoitavuutta. Tiedät lainan kulut jo etukäteen tarkasti, sillä viitekoron nousu ei vaikuta lainan korkoon. Kun lainassa on kiinteä korko, korkojen noususta ei tarvitse olla huolissaan. Toisaalta kiinteäkorkoisessa lainassa korko on tavallisesti markkinakorkoon sidotun lainan korkoa korkeampi. Tämä tarkoittaa sitä, että jos yleinen korkotaso ei nouse laina-aikana, kiinteäkorkoinen laina voi tulla kalliimmaksi.

Säästöjen kerryttäminen
Korkojen nousuun ja muihin yllättäviin kustannuksiin voi pyrkiä varautumaan kerryttämällä säästöjä. Kun korot sitten nousevat, voit turvautua säästöihin ja käyttää niitä lainanhoitokustannusten maksamiseen. Pitkäjänteinen säästäminen kannattaa. Tavallisesti säästämisestä saa enemmän hyötyä, kun rahat sijoittaa rahastoihin tai osakkeisiin. Näihin liittyy tietysti myös korkeammat riskit.

Uuden maksusuunnitelman laatiminen
Usein lainanantajat ovat valmiita neuvottelemaan lainan ehdoista, kuten maksuaikataulun muuttamisesta, jos korot nousevat liikaa. On parempi yrittää neuvotella uusi maksusuunnitelma kuin jättää maksuerät maksamatta. Kun korot nousevat, saattaa käydä jopa niin, että laina ei enää juurikaan lyhene, vaan suurin osa kuukausierästä menee korkoihin. Tällöin on paikallaan neuvotella uusi suunnitelma.

Ylimääräisten lyhennysten tekeminen
Korko lasketaan tavallisesti lainan jäljellä olevasta pääomasta. Siksi voit suojautua korkojen nousulta tekemällä lainaan ylimääräisiä lyhennyksiä, jos sinulla on sellaiseen mahdollisuus. Lainaa kannattaa yrittää lyhentää mahdollisimman paljon pistämättä kuitenkaan omaa taloudellista tilannetta liian tiukalle. Kun olet saanut lainan pääomaa hieman pienemmäksi, korkoja ei kerry euroissa niin paljon.

Lyhennysvapaan käyttäminen
Lainasta on yleensä mahdollisuus saada lyhennysvapaata, jonka aikana maksetaan vain korkoja ja kuluja. Laina ei siis lyhene tänä aikana ollenkaan. Asuntolainoissa lyhennysvapaa on usein enintään vuoden tai jopa kahden vuoden mittainen.

Myös kulutusluotoista voi saada lyhennysvapaata, mutta se on merkittävästi lyhyempi kuin asuntolainoissa. Tavallisesti kulutusluoton lyhennysvapaa tai maksuvapaa on vain kuukauden tai parin mittainen.

Myös kulutusluotoista voi saada lyhennysvapaata, mutta se on merkittävästi lyhyempi kuin asuntolainoissa. Tavallisesti kulutusluoton lyhennysvapaa tai maksuvapaa on vain kuukauden tai parin mittainen.

Myös kulutusluotoista voi saada lyhennysvapaata, mutta se on merkittävästi lyhyempi kuin asuntolainoissa. Tavallisesti kulutusluoton lyhennysvapaa tai maksuvapaa on vain kuukauden tai parin mittainen.

Lyhennysvapaan pitämisestä sovitaan aina erikseen luotonmyöntäjän kanssa. Lyhennysvapaasta voi olla paljon hyötyä, jos taloudellinen tilanteesi kiristyy syystä tai toisesta. Ehkä tulosi pienenevät hetkellisesti tai sinulla on muita kiireellisiä, isoja kuluja, joihin tarvitsit rahaa. Näissä tilanteissa saat lyhennysvapaan ansiosta siirrettyä rahaa lainan lyhentämisestä muihin tarkoituksiin.

Kilpailuta vakuudeton laina kiinteällä korolla

Kiinteäkorkoisen lainan ottaminen on yksi keino, jolla voit suojautua korkojen nousulta. Vakuudettoman lainan avulla saat tarvitsemasi rahoituksen ilman, että omaisuutta tarvitsee asettaa lainan vakuudeksi. Koron suuruus voi vaihdella huomattavasti lainanantajien välillä, minkä vuoksi lainojen kilpailuttaminen on erittäin tärkeää. Kilpailuta lainat palvelussamme, niin voit saada jopa kymmeniä tarjouksia ja pääset valitsemaan tarjouksen, joka sopii parhaiten omaan taloudelliseen tilanteeseesi.

Huomaa, että voit hakea lainaa myös yhdessä rinnakkaishakijan kanssa. Yhdessä voitte saada suuremman lainasumman sekä matalamman koron. Lainaa kannattaa hakea yhdessä etenkin, jos kyseessä on suurempi lainasumma, esimerkiksi yli 10 000 euroa. Yhteishakija parantaa lainan saamisen mahdollisuuksia, koska molempien hakijoiden tulot huomioidaan laskelmissa.

Valitse edullinen laina NordicBankin avulla

Kiinteä korko tarkoittaa sitä, että korko pysyy samana koko laina-ajan. Kiinteä korko antaa enemmän ennustettavuutta, sillä tiedät tarkalleen, minkä kokoinen lainan jokainen kuukausierä on. Korkojen noususta ei tarvitse olla huolissaan, sillä ne eivät vaikuta tällaiseen lainaan.

Voit kilpailuttaa kiinteäkorkoisen vakuudettoman lainan nettisivuillamme. Täytä yksi ilmainen lainahakemus, niin voit sillä saada useita tarjouksia eri pankeista ja luotonmyöntäjiltä. Palvelussamme voit kilpailuttaa lainan 500 eurosta 70 000 euroon asti.

Täytä yksi ilmainen ja helppo hakemus nettisivuillamme, niin alat jo parin minuutin kuluttua saada lainatarjouksia sähköpostiisi. Pääset tarkastelemaan tarjouksia myös kirjautumalla verkkopalveluumme, jossa ne järjestyvät automaattisesti koron mukaan. Näet siis heti yhdellä nopealla silmäyksellä, missä tarjouksessa on matalin korko. Kun olet valinnut sopivan lainan, allekirjoita sopimus verkkopankkitunnuksillasi ja toimita liitteet, niin saat rahat tilillesi.

Usein kysyttyjä kysymyksiä koroista:

Korkojen nousun vaikutus lainan kustannuksiin riippuu lainan tyypistä. Annuiteettilainaan, jollainen suurin osa suomalaisista asuntolainoista on, korkojen nousu vaikuttaa siten, että maksuerä nousee mutta laina-aika pysyy samana. Asuntolaina on usein sidottu 12 kk euriboriin, jolloin korko tarkistetaan kerran vuodessa. Korko määräytyy korontarkistuspäivän hinnan mukaan ja voi siis joko nousta tai laskea.

Korkotason nouseminen hidastaa taloutta. Kun korko on korkealla, kulutus ja investointihalukkuus vähenevät.

Keskuspankit ovat nostaneet ohjauskorkoja hillitäkseen inflaatiota. Inflaation taustalla taas ovat esimerkiksi koronakriisistä johtuva kysynnän ja tarjonnan epätasapainotila, Ukrainan sota ja rahan määrän kasvu. Asuntolainoissa käytettäviä ohjauskorkoja ei suoraan määrätä keskuspankkien toimesta, mutta ne ohjaavat niitä.

Voit suojautua korkojen nousulta esimerkiksi ottamalla asuntolainalle maksullisen korkokaton tai ottamalla kiinteäkorkoisen lainan. Lisäksi kannattaa kerryttää säästöjä, jotta pystyt paremmin varautumaan kasvaviin kuluihin. Tarvittaessa voit myös pyytää lyhennysvapaata, jonka aikana maksat vain lainan korkoja ja kuluja. Lyhennysvapaan ansiosta saat hetkellisesti irrotettua rahaa muihin, kiireellisempiin tarkoituksiin.

On vaikeaa ennustaa, miten korkealle korot lopulta nousevat. Asiantuntijat ovat sitä mieltä, että ne voivat nousta vuoden 2023 aikana yli 4 prosenttiin. 90-luvun kaksinumeroisia korkoja tuskin nähdään.

Korkokatto on erikseen sovittu yläraja, jonka yli vaihtuvakorkoisen lainan korko ei voi nousta. Lainan korko ei siis voi nousta yli tuon rajan, vaikka viitekorko nousisikin korkeammalle. Korkokatosta ja sen voimassaoloajasta sovitaan yhdessä pankin kanssa.

Korkokaton avulla voi suojautua korkojen nousulta, jos korot sattuvat nousemaan. Suurimman hyödyn korkokatosta saa, kun korkokatto otetaan ennen korkojen nousua. Korkokattoa ei tarvitse ottaa koko laina-ajalle. Eniten siitä onkin hyötyä tavallisesti laina-ajan alussa, kun lainasumma on suurimmillaan.

Kiinteäkorkoisen lainan etu on sen ennakoitavuus. Tiedät tarkasti etukäteen, minkä verran sen kuukausittaiset kulut ovat. Toisaalta kiinteä korko saattaa tulla kalliimmaksi kuin vaihtuvakorkoinen laina, jos korot ovat matalalla.

Voit säästää huomattavia summia rahaa, kun kilpailutat lainan. Korot vaihtelevat paljon luotonmyöntäjän mukaan. Lainatarjous kannattaa pyytää monesta eri paikasta, jotta voit vertailla tarjouksia. Tee hakemus Nordic Bankin nettisivuilla, niin tavoitat yhdellä ilmaisella hakemuksella jopa yli 30 lainantarjoajaa.

Nyt korot ovat nousseet historiallisen nopeasti. Asiantuntijat arvioivat, että korot nousevat vuoden 2023 aikana noin 4 prosenttiin tai sen yli.

Riippuu siitä, mihin viitekorkoon laina on sidottu ja milloin laina on otettu. Jos laina on sidottu 12 kk euriboriin, korko tarkistetaan kerran vuodessa. Korontarkistuspäivä määräytyy sen mukaan, milloin laina otettu.

Katso myös: