Verovähennykset ovat yksityishenkilöille ja yrityksille tarkoitettu, tiettyihin tilanteisiin suunniteltu verotuksen keventäjä. Verovähennykset pienentävät veron määrää ja osa niistä ovat automaattisia, toiset niistä ovat itse ilmoitettavia.

Voit lukea tästä artikkelista mitä verovähennys tarkoittaa ja minkälaisia eri asioita verotuksessa voi vähentää yksityishenkilönä. Artikkeli keskittyy pääosin yksityishenkilön verotukseen. Lopussa kerrotaan lyhyesti yritysten ja yhteisöjen verotuksesta.

Etätyön yleistyessä työhuonevähennys on tullut monelle esimerkiksi hyvinkin tutuksi, pystyt vähentämään tietyillä ehdoilla vuodessa maksettuja veroja käyttämällä työhuonevähennystä hyödyksesi.

Milloin verovähennykset tehdään?

Esitäytetty veroilmoitus tupsahtaa postiluukusta usein maaliskuussa tai nykyään se löytyy OmaVero-palvelusta, kun Verottajakin on alkanut vähentämään turhaa paperia. Veroilmoituksessa saat tiedon maksettavista veroista, eli mätkyistä tai saatavasta veronpalautuksesta. Mätkyihin ja veronpalautuksiin voi vaikuttaa verovähennyksillä.

Veroilmoituksessa kerrotaan verojen perusteena olevat tulot sekä automaattisesti tehdyt vähennykset. Tässä kohtaa sinun täytyisi tarkistaa veroilmoituksen tiedot ja ottaa selvää siitä, mitä verotuksessa voidaan vähentää. Mikäli olet tilannut kotiisi esimerkiksi siivoojan, voit saada kotitalousvähennystä tai jos ajat autolla töihin, saat todennäköisesti vähentää asunnon ja työpaikan välisiä matkakuluja verotuksessasi.

Veroilmoituksen korjaaminen täytyy tehdä saapumisajankohdasta riippuen joko 10.5. tai 17.5 joko paperilomakkeella tai edellä mainitussa verottajan OmaVero-palvelussa.

Mitä voi vähentää verotuksessa?

Verovähennyskelpoisia asioita on normaalilla työntekijällä yllättävän paljon vuoden aikana, eikä monille kerrota edes näistä.

Kunnallisveron perusvähennys tapahtuu automaattisesti ilman, että joudut tekemään siitä erillistä ilmoitusta. Vähennyksen enimmäismäärä on 3600 euroa ja se on maksimi silloin jos tulot eivät ylitä 23800 euroa vuodessa.

Ansiotulovähennys tapahtuu myös automaattisesti, ja sen enimmäismäärä on 3570 euroa. Verottaja tekee vähentämisen ilman erikseen ilmoittamista.

Lue tästä mikä on verovähennys

Miten verovähennys tehdään?

Verovähennys tehdään täyttämällä veroilmoitukseen tiedot vuoden jälkeen sille kuluneelle verokaudelle.

Verohallinnon verkkosivuilla on todella kätevät ohjeet ja helpot tavat vähentää veroa itseltään tiettyihin kuluihin perustuen.

Yrityksellä verovähennys tapahtuu kirjanpidon kanssa samalla aikaa ja maksetut arvonlisäverot saadaan myöhemmin takaisin yritykseen.

Jotkut verovähennykset tapahtuvat automaattisesti verottajan toimesta, eikä sinun tarvitse tehdä toimenpiteitä sen eteen.

Tee itse verovähennys seuraavista kuluista

Verovähennyksen tekeminen kannattaa, koska olet oikeutettu siihen ja voit säästää rahaa jopa tuhansia euroja tilanteestasi riippuen. Moni muukin tekee sitä ja saa samalla itselleen pienemmän verotettavan tulon vuodessa. Suosittelemme tekemään vähintään jonkin näistä pienemmistä esimerkeistä.

auton tuonti Ruotsista

Kodin ja työpaikan väliset matkakulut

 

Matkakuluilla voidaan tarkoittaa julkisiin liikennevälineisiin kulutettua rahaa, esimerkiksi kuukausikortin ostaminen jota käytetään kodin ja työpaikan välisissä matkoissa. Jos joudut kulkemaan bussilla muutaman eri kaupunginosan läpi, voi helposti kulut nousta vuodessa niin korkealle että siitä voi vähentää verotuksessa.

 

Kodin ja työpaikan välisten matkakulujen laskennassa omavastuu on 750 euroa ja sitä voi vähentää aina 7 000 euroon saakka. Yleensä matkakuluja ovat suorat menot, esimerkiksi edellä mainittu bussikortin hinta. Toisaalta kodin ja työpaikan matkakuluja voidaan vähentää myös seuraavasti vuonna 2021:

 

  • oman auton käyttö 0,25 euroa per kilometri
  • työsuhdeauton käyttö 0,19 euroa per kilometri
  • moottoripyörän käyttö 0,16 euroa per kilometri
  • moottoripyörän käyttö 0,09 euroa per kilometri
  • polkupyörä 85 euroa per vuosi.

Työvälineet

 

Jos töiden tekemiseen hankittuja työvälineitä, kuten tietokoneita, on hankittu omalla rahalla voi niistä vähentää verotuksessa 1200 euroa. Yli 1200 euroa menevä summa on 25 % vuosittaisella poistolla.

Tiesitkö lahjoitusvähennyksestä?

Lahjoitusvähennys on tarkoitettu yksityishenkilön tai kuolinpesän lahjoituksissa korkeakouluille. Kun henkilö lahjoittaa korkeakoululle yli 850 euron tai enintään 500 000 euron rahalahjoituksen tieteeseen tai taiteeseen, saa henkilö kevennystä verotuksessaan. Lahjoitus vähennetään verotuksessa täysimääräisenä.

Kotitalousvähennys

 

Kotitalousvähennys tarkoittaa sitä, että tiettyjä kotitalouteen tilattuja töitä voi vähentää verotuksessa. Kotitalousvähennyksen piirissä olevia töitä ovat esimerkiksi putkiasennus, hoiva- ja hoitotyö, remontit, siivous tai pihatyöt. Työntekijöiden tekemästä työstä voi osan vähentää verotuksessa, mikä alentaa sinun maksamiasia veroja vuodessa.

 

Kotitalousvähennys on suuruudeltaan 40 % työn osuudelta, jos ostat työn yritykseltä ja 15 % ja sivukulut, jos palkkaat työntekijän tekemään työn. Voit laskea kotitalousvähennyslaskurilla vähennyksen määrän.

Työhuonevähennys

 

Työhuonevähennys tulee kyseeseen silloin, kun teet suurimman osan töistäsi kotona. Mikäli teet etätöitä vain satunnaisesti, on summa 225 euroa. Enintään 50 % on 450 euroa ja yli 50 % taas 900 euroa.

Myös netin voi vähentää verotuksessa

 

Jos nettiyhteydet on hankittu kokonaan työtä varten voi niistä vähentää 100 % kuluista verotuksessa.

 

Mikäli käytät sitä töihin vain osittain on silloin summa 50 %.

Veroilmoituksen valmiiksi merkityt verovähennykset

Joskus kuulee sanottavan, että veroja on pakko maksaa. Toisaalta pakollisista veroista tehdään vähennyksiä ilman, että sinun tarvitsee tehdä itse mitään.

Verottaja tekee vähennykset puolestasi esimerkiksi tulorekisterin tietojen perusteella. Saat erilaisia verovähennyksiä automaattisesti, kun ansiotulosi eivät esimerkiksi ole tarpeeksi korkeat.

Veroilmoitukseen merkitään joissain tilanteissa valmiiksi tiettyjä maksuja, joten niistä ei tarvitse itse murehtia laisinkaan.

Eläketulovähennys

Eläketulovähennys lasketaan verovelvollisen täydestä kansaneläkkeestä automaattisella laskukaavalla. Luvulla 1,346 kerrotun täyden kansaneläkkeen määrästä tehdään 1 480 euron vähennys. Sen jälkeen summa pyöristetään seuraavaan täyteen kymmeneen euroon. Mikäli täysi eläketulovähennys ylittyy, eläketulovähennystä pienennetään 51 prosenttia.

Invalidivähennys

Invalidivähennystä annetaan henkilöille, joiden pysyvä invalidiprosentti on alkaen 30 ja enintään 100 prosenttia. Invalidiprosentti määräytyy lääkärinlausunnolla. Invalidivähennys tehdään automaattisesti sekä kunnallis- että valtionverotuksessa.

Tulonhankkimisvähennys

Kaikki palkkatuloa saavat verovelvolliset saavat 750 euron tulonhankkimisvähennyksen. Vähennys on oletuksena siitä, että tulonhankkimisesta tulee aina jotain kuluja. Sen summa on 750 euroa eikä sen saaminen vaadi erillistä ilmoitusta.

Vapaaehtoinen eläkevakuutus

Vapaaehtoiset eläkevakuutukset tuovat mukanaan verovähennyksiä. Vähennystä pitää hakea itse esitäytetyllä veroilmoituksella.

Käytännössä maksimimäärä mitä eläkevakuutuksen vähennys voi tuoda mukanaan on 1500 euroa vuodessa.

Merityötulovähennys

Merityöläiset saavat merityötulovähennystä, joka tehdään myös ansitulosta automaattisesti. Se tehdään kunnallis- ja valtionverotuksessa ja sen suuruus on 20 prosenttia merityötulon kokonaismäärästä, enintään 7 000 euroon saakka.

Verottajan tekemä perusvähennys ja ansiotulovähennys

Verottaja tekee perusvähennyksen ja ansiotulovähennyksen automaattisesti verotettavista ansiotuloista.

Perusvähennys tehdään kunnallisverosta henkilöltä, kun henkilön vuositulot eivät ylitä 23 800 euroa vuodessa. Perusvähennys on enimmillään 3 630 euroa ja sitä vähennetään 18 prosenttia ylimenevältä osalta.

Ansiotulovähennys tehdään myös kunnallisverotuksen piirissä alle 93 333 euroa tienaavilta henkilöiltä. Ansiotulovähennys on 51 % 2500 euron ja 7 230 euron välissä olevilta tuloilta ja 28 % 7 230 euroa ylittävältä osalta.

Pääomavero

Osakkeita tai muita arvopapereita voi myydä tuhanteen euroon asti ilman pääomaveroa. Yli tuhat euroa kun saa voittoa sijoituksista, niin sen jälkeen lähtee 30 % vero.

Velan korot

Opinto-, asunto, ja tulonhankkimislainan korkomenot ovat täysin vähennettäviä. Pääomatuloista vähennetään nämä kulut yleensä suoraan, mutta jos pääomatuloja ei ole, niin ne vähennetään suoraan ansiotulojen verotuksesta alijäämähyvityksenä.

Opintorahavähennys

Opintorahavähennys on yksi verottajan laskemista automaattisista verovähennyksistä. Sen enimmäismäärä on 2 600 euroa, mutta kuitenkin enintään saatu opintorahan kokonaismäärä. Opintorahavähennys riippuu myös ansiotuloista, jonka verottaja laskee automaattisesti puolestasi.

Verovähennyksen ABC

Miten vähennykset lasketaan tuloista?

Veron määrää voi vähentää vähennyksillä kahdella eri tapaa:

  • Vähentämällä ansiotulon määrää, mistä veroja maksetaan tietty prosentuaalinen osuus
  • Vähentämällä ansiotulosta laskettua veroa

Veroa vähentävät esimerkiksi työtulovähennys, alijäämähyvitykset, kotitalousvähennys sekä opintolainavähennys

Ansiotuloa, mistä verot lasketaan vähentää työmatkavähennys, ryhmäeläkemaksujen vöhennys, työttömyyskassan jäsenmaksut, työmatkavähennys sekä tulonhankkimisvähennys.

Säästön määrä riippuu tuloista

Loppujen lopuksi summa ei välttämättä ole niinkään iso kuin ajattelisi – vaikka onhan vähennykset huomattavia summia.

Jos miettii vaikka työhuonevähennystä, mikä on suurimmillaan noin 900 euroa. Se riippuu täysin palkasta kuinka paljon se vaikuttaa. Jos tienaat 15 000 euroa vuodessa, on se huomattavasti suurempi osuus siitä kuin 50 000 eurosta.

Monet muutkin vähennettävät kulut ovat huomattavasti hyödyllisempiä alempitasoisille kansalaisille.

Kannattaa tarkistaa veroprosentit sekä kaikki laskettavat asiat oikein veroilmoitusta täyttäessä, vaikka vähennyksiä tulisikin niin tulee tietojen olla tarkkoja.

Mistä tiedän mitä voi vähentää?

Verohallinnon sivuilta kannattaa käydä lukemassa, siellä on tarkat ohjeistukset miten veroilmoitukset tehdään sekä mitä saa vähentää yleisestikin.

Toki nopean vastauksen saa jos etsii internetistä joitain yleisiä veroniksejä mitä ihmiset yleisestikin käyttävät. On montaa erilaista veroniksiä joista ei välttämättä ihan maallikko ole tietoinen.

Työnantajakaan ei välttämättä tajua kertoa että voit vähentää työhuoneestasi sekä hankkimastasi etätyöskentelyyn tarkoitetusta työkoneesta verottajalta.

Kannattaa tutkia tarkemmin miten omaa talouttaan voisi parantaa vain veroilmoituksia tekemällä, siinä säästää silkkaa rahaa, joka kuuluu jo sinulle mutta se ei vain tule automaattisesti ilman ilmoittamista tilille.

Yritysten ja yhteisöjen verovähennykset

Yritysten ja yhteisöjen verotus on yksityishenkilöiden verotusta monisyisempää. Tavanomaisia veroja, joita yritys voi vähentää ovat esimerkiksi yrityksen perustamiseen liittyvät kulut, toimistotarvikkeet, työvälineet, ammattikirjallisuus, jäsenmaksut, edustusmenot ja paljon muuta. Toki toimialoittain voi olla erilaisia vähennyskelpoisia veroja ja suuryrityksissä verotusta suunnitellaan hyvin pitkälle.

Yritystoiminnan verotuksessa tärkeintä on pitää huolta siitä, että verottajan ja yrityksen rahat eivät mene sekaisin. Tämä on melko tavallinen ongelma pienissä yrityksissä, joissa ei ole paljon kassassa rahaa. Mikäli käytät esimerkiksi arvonlisäveroina maksettavat valtion saatavat, voit joutua kiperään tilanteeseen, kun ne täytyy tilittää valtiolle.

Veroasioihin kannattaakin kysyä aina apua omalta kirjanpitäjältä, joka luultavasti tuntee aihealueen hyvin ja voi jopa auttaa sinua säästämään rahaa ja tekemään oikeita päätöksiä yrityksen talouden suhteen.

Tarkista tarkemmat verotukseen liittyvät asiat verolainsäädännöstä tai verottajalta

Kuten artikkelista ovi huomata, verotus ei ole yksinkertainen asia ja siihen vaikuttaa todella moni asia, olit sitten yksityishenkilö, yrityksen tai yhteisön edustaja. Ykstyishenkilönä saat veroasioihin apua helposti Verottajalta maksuttomasta asiakaspalvelusta osoitteessa Vero.fi.

Mikäli osaat lukea lakia, voit selvittää mitä kaikkea voi vähentää suoraan verolainsäädännöstä. Toki voit kääntyä vaativimmissa tapauksissa Veronmaksajat ry:n, eli Veronmaksajain Keskusliiton puoleen tai vaikkapa yritystoiminnassa verojuristin puoleen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös:

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Tutustu evästekäytäntöömme.