Positiivinen luottotietorekisteri on valmisteilla oleva rekisteri, johon tulee näkyviin reaaliaikaiset tiedot yksityishenkilön tuloista ja luotoista. Luotonmyöntäjillä olisi velvollisuus käydä tarkistamassa luotonhakijan tiedot rekisteristä, kun henkilö hakee lainaa. Myös yksityishenkilö voi käydä tarkastelemassa omia tietojaan rekisteristä ja asettaa tarvittaessa vapaaehtoinen luottokielto.

Uuden rekisterin tavoitteena on torjua ylivelkaantumista, parantaa luotonantajien mahdollisuuksia arvioida lainanhakijan luottokelpoisuutta sekä auttaa yksityishenkilöitä hallitsemaan paremmin omaa talouttaan. Lisäksi rekisteri tarjoaa viranomaisille luotettavaa tietoa luottomarkkinoista ja helpottaa luottomarkkinoiden valvontaa.

Positiivista luottotietorekisteriä koskeva lainsäädäntö on tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä. Lain on tarkoitus tulla voimaan elokuussa 2022 ja rekisteri tulee käyttöön todennäköisesti keväällä 2024.

Äskettäin on hyväksytty lakiuudistus maksuhäiriömerkintöjen poistumisesta. Jatkossa merkintä poistuu kahden kuukauden kuluttua velan maksamisesta, kun tähän asti merkintä on säilynyt tiedoissa vähintään kaksi vuotta. Tämän lakiuudistuksen ja tulossa olevan positiivisen luottorekisterin toivotaan parantavan velallisten asemaa ja helpottavan ylivelkaantumisen torjumista.

Kilpailuta pankit verkossa!

Hakemuksen täyttäminen ei velvoita tai sido vastaanottamaan lainaa. Voit kilpailuttaa jopa 30 pankkia turvallisesti netissä.

Mitä hyötyä positiivisesta luottotietorekisteristä voisi olla?

Positiivisen luottotietorekisterin tavoite on hyödyttää sekä luotonmyöntäjiä, yksityishenkilöitä että viranomaisia.

Rekisteristä saisi nopeasti ajantasaista tietoa yksityishenkilöiden taloudellisesta tilanteesta, joten esimerkiksi ylivelkaantumiseen voi jatkossa olla helpompi puuttua.

Tällä hetkellä Suomessa on käytössä niin sanottu negatiivinen luottotietorekisteri, josta käy ilmi, jos asiakkaalla on tai on ollut maksuvaikeuksia tai -häiriöitä.

Tämänkaltainen rekisteri ei kuitenkaan anna kokonaiskuvaa henkilön todellisesta tämänhetkisestä taloudellisesta tilanteesta.

Henkilö saattaa olla hyväpalkkaisessa työssä ja hänen maksukykynsä voi olla todellisuudessa erittäin hyvä, vaikka hänellä olisikin vielä vanhoja velkoja ulosotossa. Tällaisessa tilanteessa lainanhakijan taloudellinen tilanne näyttää luotonmyöntäjien silmissä huonommalta kuin se oikeasti onkaan.

Positiivisesta luottorekisteristä luotonmyöntäjä saisi kokonaiskuvan lainanhakijan tilanteesta. Positiivinen luottotietorekisteri saattaa parantaa luotonantajien riskinhallintaa, kun tarjolla on enemmän reaaliaikaista tietoa lainanhakijan maksukyvystä. Kun henkilö hakee lainaa, luotonantaja pyytää positiivisesta luottotietorekisteristä luottotietorekisteriotteen, josta käy ilmi ajantasaiset tiedot luotonhakijan luotoista ja tuloista.

Lainapäätöksen saamisen pitäisi nopeutua uuden rekisterin myötä, sillä tiedot lainanhakijan taloudellisesta tilanteesta saa pikaisesti, joten myös lainapäätöksen voi tehdä nopeasti. Rekisteri saattaa vaikuttaa siihen, millä ehdoilla lainaa voi saada. Jos kuluttajan maksukyky arvioidaan heikoksi, hän ei välttämättä saa lainaa ollenkaan tai voi saada sitä muita huonommilla ehdoilla. Vastaavasti taas pieniriskisemmiksi arvioidut henkilöt voisivat saada lainaa halvemmalla.

Myös yksityishenkilö saa rekisterin avulla helpommin kokonaiskuvan omasta taloudellisesta tilanteestaan ja omista luotoistaan. Hän voi asettaa vapaaehtoisen luottokiellon tarvittaessa. Rekisteri tarjoaa myös viranomaisille uusia keinoja rahoitusmarkkinoiden valvontaan ja seuraamiseen. Rahoituslaitoksilla olisi velvollisuus ilmoittaa myöntämänsä luotot rekisteriin, jolloin vastuullisen toiminnan merkitys korostuu entisestään.

Positiivinen luottorekisteri nopeuttaa lainan saantia

Positiivinen luottorekisteri voi parantaa kuluttajan mahdollisuutta kilpailuttaa lainantarjoajat

Jatkossa kuluttajan tulotiedot ja tiedot veloista ovat kaikkien luotontarjoajien käytettävissä. Tämä saattaa joissain tapauksissa parantaa henkilön mahdollisuutta saada lainoja. Luotonmyöntäjä pystyy arvioimaan henkilön taloudellista tilannetta kokonaisuutena ja voi todeta, että kyseessä on hyvä asiakas, jolle voi myöntää lainan paremmilla lainaehdoilla. Uudistus saattaa lisätä lainantarjoajien välistä kilpailua, joten lainojen kilpailuttamisesta voi tulla asiakkaan kannalta entistäkin tärkeämpää.

Kuluttajalla on siis jatkossa parempi mahdollisuus vakuuttaa luotonantajat omasta maksukyvystään. Myös pienituloisella voi olla paremmat mahdollisuudet saada lainaa, jos hän on hoitanut raha-asiansa hyvin. Luotonantaja näkee jatkossa henkilön taloudellisen tilanteen kokonaisuudessaan, joten lainaa voi saada, vaikka tulot olisivat pienet.

Vakuudettomien luottojen määrä voi kasvaa positiivisen luottotietorekisterin myötä, koska vakuudettomia lainoja voi myöntää rekisteristä saatujen tietojen perusteella. Uuden rekisterin pitäisi nopeuttaa myös vakuudellisten lainojen myöntämistä. Tällä hetkellä vakuudellista lainaa hakiessa hakijan antamien tietojen varmentaminen kestää muutaman päivän, minkä vuoksi lainapäätöstä ei saa heti. Uudesta rekisteristä tiedot saa heti, joten lainapäätös voidaan tehdä nopeammin.  

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Tutustu evästekäytäntöömme.