Veroprosenttilaskuri

Helppokäyttöinen veroprosenttilaskuri netissä!

Tästä veroprosenttilaskurista näet heti, minkä verran sinulle jää palkasta rahaa käteen verojen jälkeen. Laskuri on erittäin helppokäyttöinen: kirjoita siihen vain joko kuukausipalkkasi tai vuosipalkkasi, niin laskuri näyttää veroprosenttisi ja nettopalkkasi.

Veroprosenttilaskuri
Bruttopalkka koostuu tuloista ennen veroja.


Palkasta on vähennetty veroprosentin mukainen vero.
Palkasta on vähennetty veroprosentin mukainen vero.

Näin käytät veroprosenttilaskuria

Laskurin avulla pystyt suunnittelemaan budjettiasi, kun näet, minkä verran rahaa sinulla on käytettävänä kuukaudessa. Voit käyttää sitä apuna myös esimerkiksi valmistautuessasi palkkaneuvotteluun.

Laskurissa esiintyy termit bruttopalkka ja nettopalkka. Bruttopalkka tarkoittaa työntekijän saamaa palkkaa, josta ei ole vähennetty veroja ja muita vähennyksiä. Jos työnantajasi maksaa sinulle palkkaa esimerkiksi 35 000 euroa vuodessa, bruttopalkkasi on 35 000 euroa.

Et kuitenkaan saa koko 35 000 euroa tilillesi, vaan siitä maksetaan ensin verot ja esimerkiksi eläkevakuutusmaksut. Tätä palkkaa, jonka saat tilillesi verojen ja vähennysten jälkeen, kutsutaan nettopalkaksi. Se on summa, joka sinulla on todellisuudessa käytettävissäsi.

Laskuriin kirjoitetaan siis bruttopalkka. Voit kirjoittaa laskuriin joko kuukausi- tai vuosipalkkasi. Laskuri näyttää sinulle, mikä on veroprosenttisi, ja laskee, mikä on nettopalkkasi. Laskuri näyttää nettopalkan sekä kuukausi- että vuositasolla.

Kuvaajasta näet, miten tulojen nouseminen tai laskeminen vaikuttaa veroprosenttiin. Verotuksen progressiivisuus hahmottuu hyvin kuvaajan avulla. Kun asetat hiiren osoittimen viivan päälle, näet tarkasti, mikä veroprosenttisi olisi milläkin tuloilla.

Hae edullinen lainatarjous!

Lainahakemuksen täyttäminen ei velvoita vastaanottamaan lainaa. Kilpailuta jopa 30 pankkia turvallisesti verkossa.

Lainavertailun avulla säästät rahaa

Hae edullinen lainatarjous!

Lainahakemuksen täyttäminen ei velvoita vastaanottamaan lainaa. Kilpailuta jopa 30 pankkia turvallisesti verkossa.

Kilpailuta lainat fiksusti!

Nordic Bank lainavertailupalvelun avulla kilpailutat yli 30 rahoitusyhtiötä, ilman sitoutumista.

Veroprosentit

Tulojen veroprosentti on henkilökohtainen. Siihen ei vaikuta esimerkiksi puolison tulot. Jos kuulut kirkkoon, maksat myös kirkollisveroa. Lisäksi Suomessa verotetaan esimerkiksi pääomatuloja.

Pääomatuloveron maksamisesta pitää huolehtia itse, muut verot pidätetään palkasta.

Ansiotuloja ovat kaikki tulot lukuun ottamatta pääomatuloja. Ansiotulojen verotus on progressiivista.

Ansiotuloja ovat palkkatulot, yrittäjien tulot ja sosiaalietuudet. Sosiaalietuuksia voivat olla esimerkiksi vanhempainpäiväraha ja työttömyyspäiväraha.

Kunnallisvero

Ansiotuloista maksetaan kunnallisveroa. Vero maksetaan sille kunnalle, jossa asut. Vero vaihtelee kunnittain. Tällä hetkellä se on 16,5–23,5 %. Jos tulot ovat kovin pienet, niistä ei makseta veroa.

Veroprosenttilaskuri netissä

Kirkollisvero

Jos kuulut kirkkoon, paikalliselle seurakunnalle menee ansiotuloistasi 1–2 %. Myös kirkollisvero vaihtelee asuinpaikasta riippuen. Kirkollisveroa ei makseta, jos et kuulu kirkkoon.

Pääomatulovero

Sijoituksista maksettava pääomatulovero on 30 %. Yli 30 000 euron pääomatuloista maksetaan veroa 34 %.

Verotus Suomessa

Verotus Suomessa

Suomessa tulojen verotus on progressiivista. Tämän vuoksi Suomessa on melko pienet varallisuuserot. Progressiivisuus tarkoittaa sitä, että kun palkkatulot kasvavat, myös veroprosentti nousee. Kun tulot laskevat, myös veroprosentti laskee.

Aivan pienestä palkasta maksetaan tuloveroa vain muutama prosentti tai ei ollenkaan veroa. Eläkevakuutusmaksu pidätetään kuitenkin palkasta joka tapauksessa. Etuuksia ja eläkkeitä sen sijaan verotetaan ankarammin. Tuloverotus on henkilökohtainen, eli siihen ei vaikuta puolison tulot.

Maassamme on korkeat veroprosentit verrattuna moneen muuhun maahan. Veroja keräävät sekä kunnat että valtio. Ansiotuloveroista iso osa menee kunnalle.

Rahoilla pidetään yllä monenlaisia palveluita, esimerkiksi terveydenhuoltoa, koulutusjärjestelmää, tieverkostoa, päivähoitoa ja maanpuolustusta.

Työnantaja pidättää palkasta verot ja välittää ne verottajalle. Myöhemmin verotus tarkistetaan. Jos olet maksanut vuoden aikana liikaa veroja, saat liikaa maksetun osuuden takaisin seuraavana vuonna veronpalautuksena. Jos sen sijaan olet maksanut vuoden aikana liian vähän veroja, joudut maksamaan jäännösveroa eli kansan kielellä mätkyjä.

Suomi on korkean verotuksen maa. Tietyistä asioista on kuitenkin mahdollista saada verovähennyksiä. Sillä tavalla saa osan maksetuista veroista takaisin. Esimerkiksi kotona tai mökillä teetettävistä remontti- ja hoitotöistä saa kotitalousvähennystä. Myös esimerkiksi työstä aiheutuvia kuluja voi laittaa verovähennyksiin. Tavallisesti töissä käymisestä aiheutuvat kulut ovat matkakuluja.

Hyödynnä verovähennykset

Verovähennykset ovat maksetuista veroista tehtäviä vähennyksiä, joiden ansiosta sinulle jää enemmän rahaa käyttöösi. Verovähennyksiä on monenlaisia. Osaa niistä täytyy hakea itse, osaa ei. Vähennykset voi ilmoittaa OmaVerossa.

Esimerkiksi seuraavia vähennyksiä pitää hakea itse:

Kotitalousvähennystä saa esimerkiksi remonttikuluista ja lastenhoitokuluista silloin, kun teetät työt yrityksellä. Kotitalousvähennystä saa 40 % prosenttia työn osuudesta. Kyseessä on merkittävä etu, joka voi mahdollistaa sellaistenkin remonttien tekemisen, joita muuten ei olisi varaa tehdä.

Helppokäyttöinen veroprosenttilaskuri netissä

Tulonhankkimismenot ovat menoja, jotka sinulle aiheutuvat palkkatulojen hankkimisesta. Verohallinto vähentää automaattisesti palkkatuloista 750 euroa tulonhankkimismenoja. Jos sinulle kertyy tulonhankkimismenoja tuota enemmän, voit hakea lisää vähennystä. Ilmoita silloin verottajalle kaikki tulonhankkimismenosi.

Tulonhankkimisvähennyksen voi saada esimerkiksi työhuoneesta tai -asunnosta, työkaluista, ammattikirjallisuudesta, koulutusmenoista ja tietokoneista ja tietoliikenneyhteyksistä. Jos työskentelet kodin ulkopuolella, kodin ja työpaikan välisistä matkoista aiheutuneet kulut ovat verotuksessa vähennettäviä.

Esimerkiksi seuraavia vähennyksiä ei tarvitse hakea itse:

  • Tulonhankkimisvähennys
  • Eläketulovähennys
  • Invalidivähennys
  • Opintorahavähennys
  • Opintolainavähennys
  • Ansiotulovähennys